Tags: trĩ hỗn hợp

Bệnh trĩ hỗn hợp là gì? Có gây nguy hiểm không?

Trĩ hỗn hợp là một trong ba dạng của bệnh trĩ. Khác với trĩ ngoại và trĩ nội, trĩ hỗn hợp lại là dạng trĩ phức tạp hơn rất nhiều và ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và đời sống thường ngày của người bệnh. Vậy trĩ hỗn hợp là gi? Có nguy hiểm…